Czy dyrektor może wystąpić o otrzymanie odprawy z tytułu zwolnienia w przypadku, kiedy firma jest niewypłacalna?

W momencie, kiedy spółka staje się niewypłacalna i nie ma już nadziei na ratunek czy restrukturyzację, dyrektor może wystąpić o otrzymanie „redundancy pay” (rekompensaty ze redukcję etatów) oraz innych ustawowych rozliczeń po likwidacji spółki. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że dyrektor może w pewnych warunkach wystąpić o takie rozliczenie, a jeśli jest pracownikiem firmy, […]

Niezapłacony podatek w UK

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia roku następnego. W Zjednoczonym Królestwie, zupełnie inaczej niż w Polsce, pracownicy są rozliczani z uzyskanych dochodów przez swojego pracodawcę. Inaczej wygląda sytuacja osób, które poza pracą etatową mają dodatkowe dochody, na przykład z pocztu działalności firmy prowadzonej za granicą, uzyskanych dywidend, czy […]

Problemy z zapłatą podatku w UK

Każdego roku przychodzi w Wielkiej Brytanii czas na rozliczenie się z uzyskanego dochodu w minionym roku. Dla rozliczeń składanych na papierze ostateczny termin złożenia Tax Return upływa 31 października, a dla tych składanych on-line czas wydłużony jest do 31 stycznia. Jednak nie zawsze proces rozliczania się przebiega bezproblemowo. Brytyjski Urząd Skarbowy (HM Revenue & Customs, […]

Co dzieje się z majątkiem firmy ltd w trakcie jej likwidacji?

Likwidacja firmy ltd może nastąpić z różnych względów, jednak niezależnie od tego, co skłoniło nas do tej decyzji, gdy już do tego dojdzie, pozostaje rozstrzygnięcie pewnej bardzo ważnej kwestii – mianowicie, chodzi o majątek firmy. Kwestia dokończenia wszelkich formalności z wierzycielami jest skomplikowana i może być wykonana tylko przez syndyka masy upadłościowej – taka rolę […]

IPA wybrało nowego Prezesa i zastępcę Wiceprzewodniczącego

Stowarzyszenie Syndyków Masy Upadłościowej (IPA), organ członkowski i organ nadzorujący dla osób specjalizujących się w praktyce upadłościowej, wyznaczył Lloyda Hintona na nowego Prezesa na nadchodzący rok. Lloyd przejmie urząd ze skutkiem natychmiastowym i będzie pełnił rolę Przewodniczącego Stowarzyszenia i przewodniczącego rady dyrektorów przez następne dwanaście miesięcy. Lloyd jest Licencjonowanym syndykiem masy upadłościowej i dyrektorem firmy […]

Syndyk masy upadłościowej - kim jest?

Kim jest syndyk masy upadłościowej?

(IP – Insolvency Practitioner) Kim jest? Mówiąc prosto, syndyk masy upadłościowej jest to osoba, która zajmuje się Likwidacja bądź Administracja firmy ltd. Jest on kluczową figurą w całej procedurze postępowania upadłościowego w UK. Czym się zajmuje? Jako Likwidator, IP ma obowiązek realizowania aktywów przedsiębiorstwa i sprawiedliwie rozdzielać środki między wierzycieli. W obowiązkowej likwidacji zadłużonej spółki […]

Likwidacja firmy Limited w UK

Sposoby dobrowolnego zlikwidowania firmy Limited w UK: • Dobrowolna likwidacja na podstawie decyzji wspólników (Members’ Voluntary Liquidation, MVL) • Dobrowolna likwidacja zadłużonej spółki przez wierzycieli (Creditors’ Voluntary Liquidation, CVL) W przypadku dobrowolnej likwidacji na podstawie decyzji wspólników (Members’ Voluntary Liquidation, MVL) udziałowcy wybierają likwidatora, a aktywa spółki wystarczają na spłacenie wszystkich długów w przeciągu dwunastu […]