Proces Administracji spółki

Wiele firm takich jak Twoja znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej, co może prowadzić do poważnych problemów. Z pomocą przychodzą eksperci Insolve Plus, którzy posiadają duże doświadczenie w profesjonalnym doradztwie dla przedsiębiorstw. Oferujemy nowoczesne, pragmatyczne i ekonomiczne podejście, które zapewni Ci spokojny sen. Im wcześniej zasięgniesz profesjonalnej porady, tym więcej opcji będziesz mieć do dyspozycji, by chronić siebie i swoją firmę. Zdarzają się sytuacje, w których firma doświadcza strat handlowych z powodu kryzysu ekonomicznego, traci głównego klienta lub staje w obliczu długu. To z kolei prowadzi do trudnych decyzji i niższych przychodów. Zły bilans jest źródłem niepokoju dla kredytodawców, którzy mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń i gwarancji osobistych od dyrektorów. Jeśli sytuacja się pogarsza, firmie zagraża kryzys finansowy. Wówczas dyrektor może mieć problemy z wypłacaniem wynagrodzeń i często musi dokładać do biznesu. Wierzyciele zaczynają grozić wszczęciem postępowania sądowego, a dyrektor staje się potencjalnie osobiście odpowiedzialny za straty firmy.

Proces administracji spółki

Jest to postępowanie restrukturyzacyjne, mające na celu ochronę przedsiębiorstw przed czynnościami prawnymi wierzyciela.

Przebieg

Uzyskujemy wniosek sądowy, by wstrzymać potencjalne lub bieżące czynności prawne przeciwko spółce. Przed rozpoczęciem procedury administracji istnieje możliwość przeprowadzenia negocjacji z powołanym administratorem i dyrektorami spółki lub zainteresowanymi stronami trzecimi o zakup przedsiębiorstwa oraz aktywów. Przedsiębiorstwo i aktywa mogą zostać sprzedane natychmiast po wyznaczeniu administratora lub firma może handlować przez krótki okres czasu, a takim handlem zajmuje się administrator. Konta bankowe spółki zostają zamrożone. Najbardziej formalne umowy dzierżawy i inne umowy zostają zakończone na podstawie klauzuli rozwiązania.Istnieje jednak możliwość przekazania dzierżaw/umów do nowej spółki
za zgodą wszystkich stron.

Korzyści

Natychmiastowe rozwiązanie problemów z wierzycielami. Spółka może pozbyć się zobowiązań leasingowych. Proces ten to ratunek dla przedsiębiorstw, które mogą zacząć swoją działalność od nowa i bez zobowiązań.
Ochrona przed czynnościami prawnymi przeciwko spółce.

Jak przebiega proces?

Spółka składa wniosek do sądu o wyznaczenie Administratora.Jeśli to konieczne, uzyskuje się ochronę przed określonymi procesami sądowymi. Wyznacza się administratora.

Jak możemy pomóc?

Bez względu na okoliczności proponujemy indywidualne spotkanie w naszym lub Twoim biurze. Jesteśmy w stanie zorganizować takie spotkanie w przeciągu 24 godzin, a w szczególnych sytuacjach, tego samego dnia. Przygotowujemy wszystkie istotne formularze zgodnie z przepisami prawnymi. Nasz doświadczony zespół, w skład którego wchodzą również Polacy, współpracuje bezpośrednio z Tobą i Twoim księgowym, w celu uproszczenia procesu i zrozumienia Twoich potrzeb. Jeżeli będziemy powołani jako administratorzy spółki, możemy od razu skontaktować się z wierzycielami, by zmniejszyć wywieraną presję. Jest to szczególnie ważne jeśli grożono Ci postępowaniem sądowym lub jeśli takie postępowanie zostało wszczęte przeciwko Twojej spółce lub jeśli został złożony wniosek o likwidację spółki. Natychmiast agent upadłości majątkowej jest powołany , aby zabezpieczyć majątek firmy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PO BEZPŁATNE WSKAZÓWKI!

Praktyczne porady na naszym blogu