Likwidacja firmy Limited w UK

Sposoby dobrowolnego zlikwidowania firmy Limited w UK:
• Dobrowolna likwidacja na podstawie decyzji wspólników (Members’ Voluntary Liquidation, MVL)
• Dobrowolna likwidacja zadłużonej spółki przez wierzycieli (Creditors’ Voluntary Liquidation, CVL)

W przypadku dobrowolnej likwidacji na podstawie decyzji wspólników (Members’ Voluntary Liquidation, MVL) udziałowcy wybierają likwidatora, a aktywa spółki wystarczają na spłacenie wszystkich długów w przeciągu dwunastu miesięcy. MVL może służyć do celów reorganizacyjnych.

Dobrowolna likwidacja zadłużonej spółki przez wierzycieli (Creditors’ Voluntary Liquidation, CVL) jest to oficjalne postępowanie, w którym firma zostaje zlikwidowana jako niewypłacalna. Jeśli spółka działająca w Wielkiej Brytanii jest niewypłacalna, czyli wartość majątku jest niższa niż wartość jej zobowiązań lub nie jest w stanie spłacić swoich długów w wymaganym terminie, zadaniem dyrektora jest rozpoczęcie procesu likwidacji spółki.

Spółka powinna zawiesić handel ze skutkiem natychmiastowym. Nie musi to jednak oznaczać zakończenia bytu Twojego biznesu. Przedsiębiorstwo i aktywa mogą zostać sprzedane dyrektorom za odpowiednią cenę. Konta bankowe spółki zostają zamrożone.

Długami firmy, która jest w likwidacji zajmuje się polski odpowiednik syndyka masy upadłościowej (Insolvency Practitioner).

Wierzyciele, łącznie z HM Revenue & Customs, nie mogą żądać od firmy spłaty starych długów, ponieważ podlegają one likwidacji. Dyrektorzy mogą nadal pełnić rolę dyrektorów firmy w UK. Dyrektorzy mogą założyć nowe przedsiębiorstwo w tym samym obszarze lub sektorze. Dyrektorzy mogą złożyć ofertę na zakup majątku spółki jeśli zechcą. Pracownicy, w tym dyrektor, jeśli byli na liście płac, mogą wystąpić z roszczeniem o wypłatę z funduszu ubezpieczenia społecznego (National Insurance Fund) zaległych pensji, wynagrodzenia za okres urlopu, wynagrodzenia za okres wypowiedzenia i wypłaty z tytułu zwolnienia w ramach redukcji etatów.

Spółka może pozbyć się zobowiązań leasingowych. Proces ten to ratunek dla przedsiębiorstw, które mogą zacząć swoją działalność od nowa i bez zobowiązań.

Kasia Latarska
Kasia Latarska

Doradca ds. upadłości w wielu profesjonalnych sektorach. Kasia doradza klientom i pomaga dyrektorom przedsiębiorstw, szukając indywidualnych, najkorzystniejszych rozwiązań dla firm, które potrzebują profesjonalnej pomocy syndyka masy upadłościowej.

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital