Kiedy dywidendy są nielegalne?

Nielegalne dywidendy

Jednym ze sposobów na podział zysków spółki jest wypłata dywidendy każdemu z udziałowców. Jest to możliwość, z której często korzystają dyrektorzy spółek, należy jednak pamiętać o zadbaniu o zgodność z obowiązującymi przepisami. Jest to istotne, ponieważ wypłacenie środków, które jest niezgodne z prawem, może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Kiedy dywidendy są nielegalne?

Dywidendy mogą zostać wypłacone z zysków osiągniętych przez spółkę. Oznacza to, że konieczne jest posiadanie aktywów wystarczających do ich pokrycia po opłaceniu wszystkich pozostałych należności. W sytuacji, kiedy środki te są niewystarczające lub przy podejmowaniu decyzji nie zadbano o wszystkie formalności, cały proces może zostać uznany za niezgodny z prawem. Stanie się tak, kiedy protokół zebrania zarządu nie został wykonany w odpowiedni sposób, a tzw. dividend voucher nie zawiera wszystkich wymaganych informacji.

Dodatkowym problemem, który może prowadzić do wypłaty nielegalnych dywidend, jest nierzetelna księgowość oraz niedbałe przechowywanie dokumentów, co może prowadzić do błędów w wyliczeniu dokładnej kwoty do podziału między udziałowców. Warto również zaznaczyć, że zgoda musi zostać wydana przed wypłatą środków. W przeciwnym przypadku cały proces zostanie sklasyfikowany przez HMRC jako oszustwo i może prowadzić do nałożenia kar.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Obowiązkiem dyrektora jest upewnienie się, że sytuacja finansowa Twojej firmy pozwala na wypłatę dywidendy. Dlatego zasłanianie się nieposiadaniem wystarczających informacji nie stanowi żadnej ochrony przed ewentualnymi konsekwencjami, które mogą wystąpić. Dywidendy, które nie zostały przyznane w odpowiedni sposób, mogą zostać uznane przez HMRC za część wynagrodzenia i zostać z tego powodu opodatkowane, co będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami. Kiedy zostaną uznane za bezprawne, istnieje również ryzyko, że to od dyrektora wymagane będzie zwrócenie pieniędzy, również za środki wypłacone udziałowcom.

odpowiedzialnosc dyrektora spolki

Dywidendy a niewypłacalność spółki

Kiedy spółka stanie się niewypłacalna, mianowany zostaje likwidator, którego zadaniem jest zadbanie o zebranie aktywów firmy w trakcie likwidacji spółki i uregulowanie długów na ile będzie to możliwe. Jednym z obowiązków takiej osoby jest również przejrzenie historii wypłacania pieniędzy udziałowcom, a także sprawdzenie ich legalności. Ponieważ dyrektor może być zobligowany do uregulowania należności wynikających z nieprawidłowo przyznanych środków, dlatego warto w przypadku podejmowania każdej decyzji zadbać o jej zgodność z obowiązującymi przepisami, by uniknąć komplikacji w przyszłości.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania i chcesz omówić je z jednym z naszych specjalistów ds. Upadłości, skontaktuj się z Joanną Titarczuk: joannatitarczuk@insolveplus.com, 020 7495 2348

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital