Brexit, a zamknięcie spółki

O przyszłości Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej słyszymy praktycznie nieprzerwanie od referendum z czerwca 2016 roku i listu Theresy May z marca 2017 roku, uruchamiającego art. 50 Traktatu z Lizbony. Od lat można też było usłyszeć o tym, jak przyjemne, proste i opłacalne jest założenie firmy na Wyspach. Jak Brexit wpłynie na firmy Polaków w Wielkiej Brytanii?

Dla wielu Polaków wyjazd do Anglii był szansą na zaczęcie nowego, lepszego życia.

Choć negocjacje się przeciągają, a art. 50 Traktatu o funkcjonowaniu UE przewiduje co najmniej dwuletni proces wyjścia z Organizacji, widmo niewypłacalności zaczyna wisieć nad niektórymi firmami. Prawo angielskie dawało im możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, co powodowało zniesienie wszelkich długów posiadanych zarówno w Anglii, jak i w innych krajach UE (wyjątkiem jest Dania). Do czasu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, będzie można kontynuować składanie wniosków o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej na niezmienionych zasadach z rozporządzenia Rady UE nr 1346/2000.

Prognozy właścicieli przewidują, że Brexit nie odbije się echem na spółkach. Według danych Kensington Mortgages aż 63% badanych uważa, że nie ma potrzeby bać się Brexitu i przeprowadzać procedur likwidacyjnych tylko z tego powodu. Według badanych Brexit może mieć on bardziej negatywny wpływ firmy małe, na osoby samozatrudnione i freelancerów.

Uczucia właścicieli biznesów i ich nastawienie do nowej sytuacji są optymistyczne. Około połowa samozatrudnionych i małych firm zakładają, że w podsumowaniu bieżącego roku będą miały więcej pracy niż w 2017 r., a co za tym idzie, wygenerują większy zysk.

Dla polskich firm działających w Wielkiej Brytanii Brexit nie oznacza ani końca biznesu, ani deportacji. Obu stornom zależy na zachowaniu otwartych granic na towary i usługi, aby pozostać konkurencyjnym inie zamykać się na zróżnicowanie towarów. Na Wyspach liczba Polaków prowadzących biznes waha się od około 20 do 40 tysięcy firm, nie wliczając jednoosobowych działalności gospodarczych, których liczba to około 65 tysięcy. Łącznie daje to wynik niecałych 100 tysięcy firm działających w Zjednoczonym Królestwie, co daje Polakom 6 pozycję na rynku brytyjskim.

Wprowadzenie ograniczeń dla imigrantów w prowadzeniu firmy nie byłoby na rękę rządowi brytyjskiemu, gdyż naraziłoby kraj na utratę wpływów z podatków, a także wywołałoby gniew. Większość właścicieli firm twierdzi, że działalność zagraniczna jest bardziej opłacalna niż prowadzenie firmy w Polsce, a polskie firmy mogą rozwijać się prężniej.

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital