Krótkie studium o konsekwencjach Brexitu dla biznesu w Wielkiej Brytanii

Brexit to referendum, które położyło kres relacjom na linii Unia Europejska – Wielka Brytania w formie, w jakiej były budowane przez ostatnie czterdzieści lat. Co prawda wystąpienie Londynu z UE nie zostało jeszcze sfinalizowane, ale rynek powoli zaczyna odczuwać jego skutki. Czy Brexit oznacza dla Polaków konieczność zamknięcia firmy? Jak zmienią się relacje handlowe między Wielką Brytanią a strefą Schengen? Jaka przyszłość czeka Polaków na Wyspach? Rzeczywistość może okazać się inna niż się spodziewano.

Skutki dla gospodarki

Tak jak przepowiadali ekonomiści, Brexit oznaczać będzie dla gospodarki spory impas. Od odpowiedzi na „tak” w referendum (czerwiec 2016 roku) do pierwszego kwartału 2018 roku, gospodarka angielska straciła już 35 mld funtów. W kraju pojawiło się też zwielokrotnione zjawisko inflacji, co w długiej perspektywie doprowadzi do zmniejszenia wydatków konsumpcyjnych, których ilość już została widocznie ograniczona. Wzrost gospodarczy w tym samym kwartale to zaledwie 0,1 procent, co oznacza najniższy roczny wzrost gospodarczy od kryzysu finansowego, który zbierał żniwa w głównie w 2008 i 2009 roku.

Bezrobocie i płace

Po Brexicie większość pracodawców zrezygnowała z podwyżek czy innych pieniężnych świadczeń na rzecz pracowników, czasami nawet decydując się na zmniejszenia pensji. Było to spowodowane niewiedzą i obawą przed przyszłością. Obecnie pracodawcy zaczynają stopniowo podnosić płace, gdyż przyszłość gospodarki nie wygląda tak fatalnie, jak było to zapowiadane. Warto też podkreślić rekordowo niski stan bezrobocia, który dalej pozostaje najniższy od dziesięcioleci.

Preferencyjna wymiana towarów i usług

Pewne jest, że Wielka Brytania nie może sobie pozwolić na prowadzenie zamkniętej gospodarki. Byłoby to nieekonomiczne nie tylko z punktu widzenie nas, konsumentów, ale także właścicieli firm i całego państwa,na które zostałyby nałożone cła przez partnerów handlowych. W interesie Wielkiej Brytanii jest, aby utrzymać istniejące lub podpisać nowe umowy handlowe, które pozwolą jej się dalej rozwijać.

Opłacalność biznesu

Część firm mających swoje oddziały na Wyspach już ogłosiła, że chce wycofać się z rynku ze względu na jego niestabilność i nieprzewidywalność. Jednak warto podkreślić, że po wyjściu z Unii Europejskiej prawa angielskie nawet te bezpośrednio implementowane do angielskiego porządku prawnego z rozporządzeń czy dostosowywane do dyrektyw nie ulegną przedawnieniu i będą funkcjonować dalej. Dla polskiego przedsiębiorcy rynek angielski dalej pozostanie bardziej korzystny pod względem przejrzystości i klarowności prawa. 

Wielka Brytania, mimo obaw pesymistów i początkowego impasu gospodarczego, pozostaje jednym z najkorzystniejszych miejsc dla założenia biznesu.Przedsiębiorca planujący założenie tam działalności lub już prowadzący działalność nie powinien rezygnować ze swoich zamiarów. Działalność na Wyspach to ogromny potencjał zarówno pod względem mnogości zróżnicowanych odbiorców, jak i korzystnych warunków podatkowych.

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital