Co dzieje się, gdy firma przechodzi w stan likwidacji?

Rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu może przynieść niespodziewane skutki. Inaczej nastawione są do nowej sytuacji osoby, które otwierają własny biznes lub poszerzają go o kolejne filie, a inaczej biznesmeni, którzy zmuszeni są do zamknięcia firmy. Jeśli Twoja firma zmierza w kierunku likwidacji, prawdopodobnie zastanawiasz się, co dokładnie dzieje się w trakcie tego procesu w Wielkiej Brytanii.

Na Wyspach firma może zostać postawiona w stan likwidacji na dwa sposoby — dobrowolnie, w ramach procedury znanej jako Dobrowolna Likwidacja na wniosek wierzycieli (CVL) lub w sposób narzucony odgórnie i obligatoryjnie, w drodze przymusowej likwidacji. W drugim przypadku to wierzyciel firmy musi złożyć wniosek, aby Twoja firma została zlikwidowana sądownie. Podczas procesu likwidacji aktywa niewypłacalnego przedsiębiorstwa są sprzedawane, a uzyskane środki są wykorzystywane do spłaty możliwie największej liczby wierzycieli.

Kroki, które zostaną podjęte, będą się różnić w zależności od rodzaju likwidacji, jednak każdy z procesów będzie przebiegać pod nadzorem syndyka. Obie likwidacje obejmują sprzedaż majątku firmy, aktywów i udziałów, aby doprowadzić do spłacenia długów oraz całkowitego zamknięcia firmy.

Likwidacja dobrowolna

Ten proces jest mniej stresujący od przymusowego zamknięcia firmy. Procedura likwidacji może być zaplanowana z wyprzedzeniem, aby spokojnie dokończyć wszelkie niezbędne działania. Jeżeli możesz wykazać, że dobrowolna likwidacja zapewni najlepszy rezultat dla wierzycieli spółki i wszystkich zaangażowanych, wykonanie tego posunięcia będzie o wiele prostsze. Poza tym, po omówieniu sytuacji z syndykiem może się okazać, że istnieją bardziej odpowiednie rozwiązania niż likwidacja. Mogą one na przykład pozwolić spółce na kontynuowanie działalności albo na zmaksymalizowanie wysokości zwrotu długów. Może to obejmować na przykład negocjacje z wierzycielami i zawarcie z nimi umowy w celu zmniejszenia miesięcznych należności. Pozwoli Ci to na uratowanie firmy lub na jej zlikwidowanie bez pogarszania sytuacji finansowej.

Czy warto rozpoczynać dobrowolną likwidację?

Liczba przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, które ogłosiły niewypłacalność wzrosła w 2018 roku do ponad 16 000. Jest to najwyższy poziom niewypłacalności od 2014 roku. Gdy poziom zadłużenia Twojej firmy nie wróży jej owocnej przyszłości, a także żadne procedury administracyjno-naprawcze nie pozwalają na zmniejszenie zaległości finansowych, należy zaakceptować fakt, że tylko likwidacja jest właściwy kierunkiem działań. Najlepiej sprawdzą się szybkie reakcje, które pozwolą uniknąć dalszego pogorszenia sytuacji. Opóźnienie porozumienia z syndykiem może doprowadzić do zwiększenia zadłużenia wobec wierzycieli, co może narazić dyrektorów na ryzyko osobistej odpowiedzialności za długi firmy.

Likwidacja przymusowa

Składający petycję nie musi być wierzycielem – postępowanie może wszcząć akcjonariusz lub każda inna zainteresowana strona, o ile ma do tego uzasadnione powody. Jeśli Twoja firma spełnia więcej niż jedno z poniższych kryteriów, może być narażona na przymusową likwidację:

  • nie ma możliwości spłacenia długów, kiedy staną się należne,
  • łączne długi i zobowiązania przekraczają wartość wszystkich aktywów,
  • firma ma zaległości w HMRC,
  • handel nie rozpoczął się przeciągu ustawowo ustalonego czasu (zazwyczaj jeden rok) od rejestracji.

Jeżeli chesz przedyskutować dostępne opcje, skontaktuj się z Insolve Plus pod numerem 020 7495 2348.

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital