Czy dyrektor może ubiegać się o odprawę podczas likwidacji firmy?

Dyrektorom spółek, tak samo jak i pracownikom prawnie przysługuje możliwość ubiegania się o odprawę po przepracowaniu określonego okresu czasu w danej firmie. Jeżeli brytyjska spółka boryka się z problemami finansowymi, a likwidacja wydaje się najkorzystniejszą opcją pod względem zaległości wobec HMRC, wierzycieli i problemów z przepływami pieniężnymi, jej dyrektorzy mają prawo do ubiegania się o odprawę.

Komu przysługuje odprawa?

Odprawa dyrektorska przysługuje osobom współpracującym przez co najmniej dwa lata z firmą, która okazała się być niewypłacalna. Takim osobom mogą przysługiwać również inne ustawowe wypłaty, jak jeszcze niewypłacone pensje, zaległy urlop czy zapłaty za okres wypowiedzenia.

Aby to wszystko uzyskać, syndyk musi określić status zatrudnienia dyrektora, do czego wykorzysta specjalny kwestionariusz postępowania upadłościowego. Pytania, na które dyrektor firmy będzie musiał odpowiedzieć będą dotyczyły rodzaju umowy i ilości godzin wypracowywanych tygodniowo, możliwości wypłacenia przez firmę środków na pokrycie żądanych opłat oraz roli, jaką dyrektor spełniał w firmie (dyrektor niewykonawczy, doradczy etc.).

Największą szansę otrzymania odprawy mają zazwyczaj osoby opłacające podatki do HMRC na zasadzie „płać, gdy zarabiasz” (PAYE). Osoby pobierające dywidendy będą miały większe trudności z potwierdzeniem swojego statusu zatrudnienia.

Składanie roszczenia

Uśredniona wysokość odprawy dyrektorskiej wynosi około 12 tysięcy funtów. Ta kwota zaspokoi najważniejsze potrzeby w czasie szukania pracy zaraz po tym, gdy firma zostanie zlikwidowana. Syndyk ma w zakresie swoich obowiązków wytłumaczenie procesu składania roszczenia.

Zazwyczaj żądania odprawy i innych ustawowych należności powinno się zgłosić w przeciągu sześciu miesięcy od czasu likwidacji, jednak czas na składanie wniosków może być wydłużony o kolejne sześć miesięcy w niektórych przypadkach.

O co się można ubiegać?

Podobnie jak pracownikom, dyrektorom również przysługuje wiele opłat przewidzianych ustawą. Przysługuje im odprawa, osiągająca nawet ponad 14 tysięcy funtów, jeżeli byli zwolnieniu w dniu 6 kwietnia 2017roku lub później (niecałe 490 funtów tygodniowo, przy 20 letnim stażu pracy).

Wymiar odprawy liczony jest w zależności od wieku osoby na danym stanowisku. Przedstawia się następująco:

  • dyrektor mający poniżej 22 lat otrzymuje połowę pensji tygodniowej pomnożoną o liczbę każdego pełnego roku pracy
  • osoba pomiędzy 22 a 40 rokiem życia otrzymuje tygodniową pensję pomnożoną przez każdy rok pracy
  • dyrektor mający powyżej 41 lat otrzymuje półtora tygodniowej pensjipomnożoną przez liczbę lat pracy

Dyrektorom przysługuje również zwrot niewypłaconej pensji (do 8 tygodni) oraz 6 tygodni zaległego urlopu. Dodatkowo mogą ubiegać się o wypłatę za okres wypowiedzenia, jednak maksymalnie do 12 tygodni.

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital