Wykorzystanie nazwy firmy po likwidacji

W świecie biznesu nazwa firmy ma ogromne znaczenie. Szekspirowskie “To, co zwiemy różą, pod inną nazwą równie by pachniało” nie ma tu zastosowania. Nazwa to marka, rozpoznawalność i reputacja oraz zobowiązania z jakimi jest kojarzona firma. Dlatego w prawie angielskim przejmowanie i wykorzystywanie nazwy firmy jest ściśle regulowane prawnie. Szczególnie istotne są kwestie dotyczące używania nazwy firmy, która jest poddawana likwidacji.

W jakich okolicznościach wykorzystywanie nazwy zlikwidowanej firmy jest zabronione?

Sekcja 216 Aktu o Niewypłacalności z 1986 roku nakłada pewne ograniczenia na osoby, która zajmowała kierownicze stanowisko w zamkniętej firmie. Prawo zastrzega używania nazwy firmy przez osoby, które w okresie w dowolnym momencie w przeciągu dwunastu miesięcy poprzedzających likwidację były dyrektorem tego przedsiębiorstwa. Na gruncie prawa angielskiego, nazwa firmy zostanie zastrzeżona, jeżeli firma działała pod nią w jakimkolwiek okresie poprzedzającym likwidację o dwanaście miesięcy lub jeżeli nazwa jest łudząco podobna do nazwy działalności zlikwidowanej i może powodować dezorientację.

Bez sądowego zezwolenia, osoba spełniająca przesłanki wymienione w sekcji 216 Aktu o Niewypłacalności w przeciągu pięciu lat od daty zlikwidowania firmy nie może:

otrzymać kierowniczego stanowiska w firmie działającej pod zastrzeżonej dla niej nazwą,
aktywnie uczestniczyć w założeniu, zarządzaniu czy marketingu firmy działającej pod zastrzeżonej dla niej nazwą czy
być zaangażowaną w prowadzenie firmy działającej pod zastrzeżoną nazwą.

Wyjątki od reguły

Prawo angielskie nie jest jednak bezwzględne w zakresie ponownego wykorzystywania nazwy firmy. Akt o Niewypłacalności przewiduje trzy wyjątki od zastrzeżenia nazwy zlikwidowanej firmy.

1. Sprzedaż firmy przez syndyka

Jeżeli firma lub jej jakakolwiek część jest sprzedawana przez licencjonowanego syndyka, istnieje możliwość ponownego użycia nazwy. Aby uzyskać zezwolenie, należy dostarczyć oficjalne zawiadomienie o sprzedaży do wierzycieli w przeciągu 28 dni od rozpoczęcia procesu likwidacji oraz umieścić taką samą informację w the Gazette.

2. Wystąpienie do sądu o pozwolenie

Wniosek o pozwolenie musi być złożony w przeciągu 7 dni od rozpoczęcia likwidacji. Dokument powinien zawierać poświadczenie o stabilnej sytuacji finansowej nowej firmy pozwalającą na niezawodność działania oraz odpowiedni zespół ekspertów, którzy zadbają o płynność finansową w przyszłości.

3. Nazwa jest wykorzystywana przez inną firmę

Firmy-córki lub inne jednostki zależne operujące pod taką samą lub podobną nazwą mogą kontynuować swoje działania po likwidacji. Warunkiem jest jednak, aby działały nieprzerwanie przez przynajmniej 12 miesięcy przed likwidacją jednostki zależnej.

Konsekwencją złamania przepisów sekcji 216 Aktu o Niewypłacalności może być grzywna, kara pozbawienia wolności lub osobista odpowiedzialność za długi zlikwidowanej firmy. Upewnij się, że Twoje działania są zgodne z prawem lub poradź się specjalisty, aby uniknąć problemów.

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital