Director’s Loan Accounts

Jedną z najbardziej atrakcyjnych cech spółki LTD w Wielkiej Brytanii jest fakt, że dyrektor firmy traktowany jest jako byt odrębny od firmy, dlatego też w przypadku niewypłacalności, to nie on ponosi wynikające z tego koszta, lecz sama firma. Oznacza to również, że firma posiada odrębne finanse, kóre można wykorzystać na rzecz spółki. Kiedy jednak środki te wykorzystane są do innych celów, mówimy już o pożyczce dyrektorskiej (ang. Director’s Loan).

Rachunek pożyczki dyrektorskiej

Aby mieć pewność, że ma koniec roku wszystkie sprawy dotyczące pożyczki dyrektorskiej są rozwiązane, należy prowadzić rachunek pożyczki dyrektorskiej, czyli Director’s Loan Account. Na takim rachunku znajdą się wszystkie pieniądze wpłacone oraz wypłacone ze spółki, wraz z opisem, dzięki czemu można łatwo stwierdzić, co rzeczywiście zostało wykorzystane na rzecz spółki, a co na sprawy osobiste.

Rozliczenie na koniec roku

Aby mieć pewność, że rozliczenie na koniec roku względem pożyczki dyrektorskiej przeprowadzone zostało prawidłowo, należy zamieścić wszelkie wydatki na bilansie rachunku pożyczki dyrektorskiej. Niewykluczone, że naliczony będzie podatek od pożyczki, niezależnie od tego, czy jesteś dyrektorem spółki, czy jedynie udziałowcem.

Jak to wygląda, kiedy jesteś dłużny pieniądze firmie, a jak kiedy firma jest dłużna Tobie

W przypadku, kiedy to my jesteśmy winni pieniądze firmie z tytułu pożyczki dyrektorskiej, możliwe jest, że trzeba będzie zapłacić za to podatek. Wysokość podatku zależy jednak od wysokości pożyczki. Możemy na przykład spodziewać się podwyższenia podatku, jeśli:

  • pożyczka wyniosła powyżej 10 tys. funtów
  • odsetki dla firmy wyniosły mniej niż oficjalna stawka ustalona przez rząd

W obu przypadkach należy zamieścić informacji o tym przy okazji Self Assessment.

Jeśli sam pożyczyłeś spółce pieniądze, spółka nie płaci z tego tytułu Corporation Task. Jeśli naliczasz odsetki, jest to traktowane zarówno jako wydatek biznesowy ze strony firmy, jak również osobisty zarobek dla Ciebie. Z tego powodu musisz to odnotować podczas Self Assessment. Natomiast spółka musi płacić Ci odsetki w wysokości 20% oraz zaraportować je na koniec każdego kwartału za pomocą formularza CT61. Można tego dokonać online lub zadzwonić do HM Revenue and Customs.

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital