Najczęstsze problemy w zarządzaniu firmą

Kiedy Twoja firma zaczyna mieć problemy, często chcesz je rozwiązać i nie zastanawiasz się, gdzie leży ich źródło. Może to prowadzić do powtarzalnych błędów lub z nawet do nawarstwienia trudności. Jako osoba zarządzająca lub konsultant zewnętrzny, dokonywana przez Ciebie analiza problemów powinna składać się z wieloaspektowych zbiorów potencjalnych sytuacji i zachowań, obrazujących występowanie okoliczności prowadzących do powstawania kłopotów.

Problem z komunikacją

Jest to jeden z najpoważniejszych oraz najczęstszych bolączek w zarządzaniu. Nieuporządkowany system przepływu informacji może powodować zakłócenia w pracy i nieporozumienia, co może prowadzić do braku aktywności pracowników oraz braku wsparcia zespołu wobec siebie. Przy braku odpowiedniej komunikacji funkcjonowanie firmy na linii pracownik – szef/manager nie można ocenić, jakie są bieżące potrzeby firmy i jak optymalizować pracę, aby przynosiła jak najlepsze efekty.

Brak delegowania zadań

Nie powinieneś się ograniczać do myślenia, że tylko osoby na najwyższych stanowiskach są odpowiednie do wykonania konkretnej puli zadań, nawet jeżeli Twoja firma ma strukturę hierarchiczną. Powinieneś nauczyć się przekazywać „w dół” część uprawnień, w szczególności te powtarzające się, aby skupić się na najważniejszych zadaniach i codziennemu funkcjonowaniu firmy.

Brak odpowiedniego systemu nagradzania

Być może system motywowania i nagradzania pracowników wydaje Ci się nieistotny, ponieważ pensja, jaką płacisz pracownikom i tak jest pokaźna. Dobrze dobrane systemy nie muszą Cię wiele kosztować – nie muszą być to nagrody pieniężne – a sprawią, że Twój zespół poczuje się doceniony, co wpłynie na większą efektywność, zdeterminowanie oraz wspomoże zdrową konkurencję między członkami.

Złe formułowanie zadania

Informacja udzielana zespołowi nie jest uważana za substytut polecenia, czyli pracownik nie wie, czy ma traktować informację jako polecenie wykonania jakiegoś zadania czy jak zwykłą informację. Pracownik musi się domyślać, dopytywać i dowiadywać, co opóźnia czas reakcji w sytuacjach kryzysowych.

Niedopasowanie przepisów

Regulamin firmy skonstruowany w sposób tradycyjny, służący do przypisania konkretnej władzy poszczególnym jednostkom i opisujący firmę w sposób hierarchiczny może być odpowiedni dla administracji państwowej i jej podobnych instytucji. W najnowszych trendach zarządzania i w coraz nowocześniejszych firmach (w szczególności z branży IT) regulamin i przepisy służą do regulacji procesów, a nie stanowisk, oraz schematów postępowania. Daje to pracownikom większą możliwość wyboru sposobu osiągnięcia danego celu oraz wykazania się pomysłowością.

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital