Personal guarantees — czym są i kiedy się je podpisuje

Chcąc rozwinąć swoją firmę, będziesz potrzebował większych finansów. Przy zaciąganiu pożyczki bardzo możliwe jest, że będzie od Ciebie wymagane personal guarantee. Wielu pożyczkodawców wymaga go, aby mieć pewność, że ich pieniądze kiedyś do nich wrócą. Czym dokładnie jest personal guarantee? Wyjaśniamy poniżej.

Co to jest personal guarantee?

Personal guarantee to pisemna obietnica stanowiąca, że jeżeli firma nie może spłacić pożyczki, będzie to musiał zrobić właściciel. Udzielający pożyczki może wykorzystać osobisty majątek pożyczającego jeśli działalność zaniedba spłatę. Dzieje się tak, gdyż gwarancja ta jest niezabezpieczona, bo nie jest ona powiązana z konkretnym kapitałem.

Pożyczkodawcy chcą personal guarantee jako dodatkowe zabezpieczenie, a właściciel jest zobowiązany spłacić pożyczkę swojego biznesu. To pokazuje pożyczkodawcom, że przedsiębiorca jest odpowiedzialny i ma zamiar spłacić dług oraz że wierzy w swoją firmę i jest gotowy wziąć ryzyko na siebie. Posiadacz 20% lub więcej zysków firmy musi osobiście to zagwarantować. Dla pożyczającego to zabezpieczenie, że stanie on na wysokości zadania i zabezpieczy swoją firmę, szczególnie jeśli jego finanse są zmieszane z jej finansami. Jego zobowiązanie jest jednak drugorzędne do zobowiązania firmy, bo wchodzi w grę tylko, jeśli nie zdoła ona spłacić długu.

Czasami małżonkowie są również zobowiązani podpisać gwarancję, gdyż ich pieniądze są również zainwestowane w firmę.

Czy wszystkie firmy są zobowiązane do podpisania gwarancji?

Zwykle małe i średnie firmy muszą podpisać personal guarantee. Większe firmy z dochodami przekraczającymi $25 milionów, firmy non-profit i takie z kapitałem podwyższonego ryzyka są wyjątkami. W praktyce, jeśli Twój bank wymaga personal guarantee na 12-miesięczną pożyczkę to pożyczkodawca dający pożyczkę na 3 do 5 lat na pewno też jej zażąda.

Nie powinieneś podpisywać personal guarantee jeśli nie należysz do zespołu zarządzającego i nie masz dostępu do wszystkich planów i finansów firmy. Najlepiej jest sprawdzić u prawnika, czy możesz taką gwarancję podpisać.

Czy wszystkie gwarancje osobiste są takie same?

Personal guarantees różnią się od siebie w pewnym stopniu. Pożyczkodawca może żądać gwarancji za całą pożyczoną sumę lub tylko za jej część.

Pożyczkodawcy patrzą również na Twoją wartość netto, wliczając historię kredytową i majątek.

Podsumowując, personal guarantee jest korzystne dla pożyczkodawcy, jak i dla Ciebie. On będzie miał pewność, że jego pieniądze zostaną zwrócone, a Ty pokażesz, że jesteś godny zaufania i warto podejmować z Tobą współpracę. Dodatkowo zapewnia to większą stabilność Twojej firmie, gdyż nie upadnie ona w przypadku, gdy nie będzie w stanie sama spłacić długu.

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital