Prawa pracowników podczas likwidacji

Co się stanie, jeśli firma, w której pracujesz, wpadnie w długi i rozpocznie się proces likwidacji? Jest to ciężka sytuacja, w której wielu pracowników nie potrafi się odnaleźć. Muszą oni często sami dopominać się i walczyć o swoje prawa – często z nieznajomymi likwidatorami, którzy zastąpili znajomych dyrektorów i zaufanych pracodawców. Na szczęście istnieją przepisy pomagające zwolnionym w wyniku ogłoszenia niewypłacalności. Narodowy Fundusz Ubezpieczeń (NIF) gwarantuje takim osobom podstawową sumę konieczną do pokrycia kosztów zwolnień i innych płatności wynikających z umowy w ramach limitów. To rozwiązanie ma na celu spłatę 80 procent wszystkich roszczeń w ciągu trzech tygodni od złożenia wniosku.

Płatności te podlegają ograniczeniom prawnym. Maksymalna tygodniowa kwota, jaką pracownik może otrzymać wynosi 508 funtów tygodniowo i jest ograniczona w czasie do 8 tygodni. Niestety program ten nie zapewnia żadnej ochrony pracownikom tymczasowym lub samozatrudnionym. Pracownicy zatrudniani przez agencje samodzielnie też muszą skontaktować się ze swoimi agencjami, aby sprawdzić, jakie mają prawa.

Jakie są prawa pracowników?

Jeżeli niewypłacalna spółka nie wypłaciła Ci wszystkich należności, możesz ją zgłosić za pośrednictwem syndyka przeprowadzającego likwidację. W rzadkich przypadkach, np. przy próbach ratowania lub sprzedaży firmy, możesz zostać poproszony o kontynuowanie pracy. Nie wpłynie to jednak na twoje prawo do otrzymania odprawy, nawet jeśli firma zostanie zamknięta w późniejszym terminie. Jeśli firma zostanie sprzedana stronie trzeciej, twoje prawa pracownicze będą chronione. Obejmuje to wszelkie płatności, które mogą Ci być należne.

Jak wiele pracownik może oczekiwać?

Narodowy Fundusz Ubezpieczeń nie gwarantuje, że otrzymasz każdy grosz, jaki jest ci winien pracodawca, ale będziesz mógł ubiegać się o wypłacenie:

  • Zaległości wynagrodzeń – pracownikowi należy się wynagrodzenie do 8 tygodni
  • Urlop płatny – po ogłoszeniu niewypłacalności, pracownikom należy się 6 tygodni płatnego urlopu
  • Odprawy z tytułu zwolnień – są ograniczone do 508 funtów tygodniowo i są obliczane na podstawie długości usługi dla pracowników, ich wynagrodzenia i wieku. Uprawnienie obejmuje maksymalnie 20 lat zatrudnienia. Trzeba jednak zaznaczyć, że odprawy są skomplikowanym tematem i najlepiej poradzić się specjalisty.
  • Nieopłacone składki emerytalne – takie składki są wypłacane na 12 miesięcy przed całkowitym zlikwidowaniem spółki w związku z niewypłacalnością.
  • Zasiłek macierzyński – po formalnym ogłoszeniu niewypłacalności spółki HMRC będzie nadal wypłacać ustawowe świadczenie macierzyńskie (SMP) przez cały okres prawny.
Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital