Wady i zalety likwidacji spółki Limited

Zanim podejmiesz decyzję o likwidacji spółki Limited, warto rozważyć najważniejsze czynniki. Znajomość wad i zalet likwidacji spółki pozwoli Ci podjąć najlepszą decyzję w oparciu o fakty.

W Wielkiej Brytanii wyróżnia się dwa podstawowe typy procesów likwidacyjnych. Dyrektorzy mogą wnioskować o likwidację dobrowolną (Creditor’s Voluntary Liquidation) – w tym przypadku dyrektorzy mają kontrolę nad wstępnym procesem likwidacyjnym. Co za tym idzie, mają też możliwość wyboru syndyka masy upadłościowej. Drugi typ likwidacji odbywa się w momencie, kiedy wierzyciel wnioskuje o likwidacji spółki w ramach likwidacji sądowej (Compulsory Liquidation). W takiej sytuacji syndyk zostaje wyznaczony automatycznie, a dyrektor nie ma nic do powiedzenia.

Syndyk współpracuje bezpośrednio z Insolvency Service, czyli oddziałem rządowym zajmującym się sprawami niewypłacalności. Niezależnie od sytuacji, przez którą rozważasz likwidację firmy, powinieneś wiedzieć, że jest to stresujący proces. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, warto skontaktować się z doświadczonym syndykiem, który udzieli Ci porady biorąc pod uwagę Twoje osobiste okoliczności.

Zalety likwidacji spółki

  • Likwidacja długów – rosnące długi mogą być powodem wielkiego stresu, szczególnie gdy przychodzi moment na ich ściągnięcie. Voluntary Liquidation pozwala na całkowitą eliminację tego stresu. Po rozwiązaniu spółki, wszelkie długi, za które dyrektor bezpośrednio nie odpowiada pozostają w spółce. Jeśli nie ma środków na opłacenie wierzycieli w pełni, to otrzymują oni jedynie środki pozostałe w firmie, a reszta długu jest umorzona.
  • Niski koszt likwidacji – syndykowie masy upadłościowej najczęściej naliczają opłaty na podstawie środków uzyskanych ze sprzedaży aktywów. Niekiedy bywa tak, że opłata za likwidację spółki wynosi znacznie mniej niż dług spółki wobec wierzycieli, w wyniku czego wierzyciele mogą otrzymać dywidendę. Będzie to zależeć od wartości aktywów spółki.
  • Odprawa pracownicza – niezależnie od tego, czy spółka została zlikwidowana drogą likwidacji sądowej czy dobrowolnej, pracownik ma prawo otrzymać wypłatę zaległych wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń za czas urlopu, za okres wypowiedzenia, oraz odprawy w przypadku zwolnienia, jeśli dotyczy, za co odpowiada Redundancy Payment Office, oddział insolvency Service.
  • Ustalenia dotyczące leasingu – umowy leasingowe nie będą wypłacane po oficjalnej dacie likwidacji spółki. Nie są wymagane żadne dalsze zobowiązania płatnicze, nie licząc przypadków, kiedy kwota została zabezpieczona.
  • Mniejsza strona ze strony wierzycieli – nierzadko zdarza się, że wierzycielem spółki w sprawach VAT, podatku dochodowego oraz PAYE będzie HMRC. Likwidator jest wtedy odpowiedzialny za bezpośrednią komunikację z wierzycielami w imieniu spółki – wierzyciele nie powinni kontaktować się z dyrektorami od momentu, kiedy wyznaczony zostanie likwidator.

Wady likwidacji spółki

  • Aktywa spółki zostaną sprzedane – wszystko zostanie poddane aukcji lub sprzedane agentom likwidatora, zaś uzyskane środki posłużą jako zapłata dla wierzycieli.
  • Dyrektorzy muszą opłacić zaległe gwarancje – w przypadku, gdy dyrektor podpisywał osobistą klauzulę gwarancyjną w umowie, po likwidacji spółki zostanie on wezwany do zapłaty. Zazwyczaj istnieje wyraźne rozgraniczenie pomiędzy długiem korporacyjnym i osobistym. Klauzule gwarancji osobiste jednak niestety nie znikają po likwidacji.
  • Pracownicy zostaną zwolnieni – likwidacja spółki wiąże się ze zwolnieniem pracowników. Może to być bardzo trudne, szczególnie w przypadku, kiedy wewnątrz spółki zawiązały się przyjaźnie.
Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital