Brexit, a zamknięcie spółki

O przyszłości Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej słyszymy praktycznie nieprzerwanie od referendum z czerwca 2016 roku i listu Theresy May z marca 2017 roku, uruchamiającego art. 50 Traktatu z Lizbony. Od lat można też było usłyszeć o tym, jak przyjemne, proste i opłacalne jest założenie firmy na Wyspach. Jak Brexit wpłynie na firmy Polaków w […]

Czytaj dalej

Krótkie studium o konsekwencjach Brexitu dla biznesu w Wielkiej Brytanii

Brexit to referendum, które położyło kres relacjom na linii Unia Europejska – Wielka Brytania w formie, w jakiej były budowane przez ostatnie czterdzieści lat. Co prawda wystąpienie Londynu z UE nie zostało jeszcze sfinalizowane, ale rynek powoli zaczyna odczuwać jego skutki. Czy Brexit oznacza dla Polaków konieczność zamknięcia firmy? Jak zmienią się relacje handlowe między […]

Czytaj dalej

Co może zrobić pracodawca, gdy firma ma problemy finansowe?

Gdy Twoja firma ma wysokie zadłużenie, które w dłuższej perspektywie nie pozwala Ci na terminowe regulowanie zobowiązań oraz uniemożliwia odkładanie oszczędności lub znacznie je zmniejsza, zaczynasz się zastanawiać, jakie kroki powziąć, aby uzdrowić sytuację. Ogłoszenie likwidacji lub upadłości firmy (w zależności od jej formy prawnej) powinieneś odłożyć do wykorzystania w sytuacjach bez wyjścia, gdy już […]

Czytaj dalej

Najczęstsze problemy w zarządzaniu firmą

Kiedy Twoja firma zaczyna mieć problemy, często chcesz je rozwiązać i nie zastanawiasz się, gdzie leży ich źródło. Może to prowadzić do powtarzalnych błędów lub z nawet do nawarstwienia trudności. Jako osoba zarządzająca lub konsultant zewnętrzny, dokonywana przez Ciebie analiza problemów powinna składać się z wieloaspektowych zbiorów potencjalnych sytuacji i zachowań, obrazujących występowanie okoliczności prowadzących […]

Czytaj dalej

Czy dyrektor może wystąpić o otrzymanie odprawy z tytułu zwolnienia w przypadku, kiedy firma jest niewypłacalna?

W momencie, kiedy spółka staje się niewypłacalna i nie ma już nadziei na ratunek czy restrukturyzację, dyrektor może wystąpić o otrzymanie „redundancy pay” (rekompensaty ze redukcję etatów) oraz innych ustawowych rozliczeń po likwidacji spółki. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że dyrektor może w pewnych warunkach wystąpić o takie rozliczenie, a jeśli jest pracownikiem firmy, […]

Czytaj dalej

Niezapłacony podatek w UK

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia roku następnego. W Zjednoczonym Królestwie, zupełnie inaczej niż w Polsce, pracownicy są rozliczani z uzyskanych dochodów przez swojego pracodawcę. Inaczej wygląda sytuacja osób, które poza pracą etatową mają dodatkowe dochody, na przykład z pocztu działalności firmy prowadzonej za granicą, uzyskanych dywidend, czy […]

Czytaj dalej

Problemy z zapłatą podatku w UK

Każdego roku przychodzi w Wielkiej Brytanii czas na rozliczenie się z uzyskanego dochodu w minionym roku. Dla rozliczeń składanych na papierze ostateczny termin złożenia Tax Return upływa 31 października, a dla tych składanych on-line czas wydłużony jest do 31 stycznia. Jednak nie zawsze proces rozliczania się przebiega bezproblemowo. Brytyjski Urząd Skarbowy (HM Revenue & Customs, […]

Czytaj dalej

Co dzieje się z majątkiem firmy ltd w trakcie jej likwidacji?

Likwidacja firmy ltd może nastąpić z różnych względów, jednak niezależnie od tego, co skłoniło nas do tej decyzji, gdy już do tego dojdzie, pozostaje rozstrzygnięcie pewnej bardzo ważnej kwestii – mianowicie, chodzi o majątek firmy. Kwestia dokończenia wszelkich formalności z wierzycielami jest skomplikowana i może być wykonana tylko przez syndyka masy upadłościowej – taka rolę […]

Czytaj dalej

IPA wybrało nowego Prezesa i zastępcę Wiceprzewodniczącego

Stowarzyszenie Syndyków Masy Upadłościowej (IPA), organ członkowski i organ nadzorujący dla osób specjalizujących się w praktyce upadłościowej, wyznaczył Lloyda Hintona na nowego Prezesa na nadchodzący rok. Lloyd przejmie urząd ze skutkiem natychmiastowym i będzie pełnił rolę Przewodniczącego Stowarzyszenia i przewodniczącego rady dyrektorów przez następne dwanaście miesięcy. Lloyd jest Licencjonowanym syndykiem masy upadłościowej i dyrektorem firmy […]

Czytaj dalej
Syndyk masy upadłościowej - kim jest?

Kim jest syndyk masy upadłościowej?

(IP – Insolvency Practitioner) Kim jest? Mówiąc prosto, syndyk masy upadłościowej jest to osoba, która zajmuje się Likwidacja bądź Administracja firmy ltd. Jest on kluczową figurą w całej procedurze postępowania upadłościowego w UK. Czym się zajmuje? Jako Likwidator, IP ma obowiązek realizowania aktywów przedsiębiorstwa i sprawiedliwie rozdzielać środki między wierzycieli. W obowiązkowej likwidacji zadłużonej spółki […]

Czytaj dalej